Kazna za Inex Plus – osam puta niža od minimalne

Prekršajni apelacioni sud u Novom Sadu kaznio je firmu za obezbeđenje Inex Plus kaznom od 100.000 dinara jer je imala neprijavljenog radnika.

Ova kazna koju je odredio sud je osam puta manja od minimalne kazne predviđene Zakonom o radu kako bi delovala „vaspitno“ i poslodavac više ne bi ponavljao prekršaje. Inspekcija rada je samo tri meseca nakon ove presude pronašla u ovoj firmi neprijavljene radnike.

Vaspitna mera za poslodavca                            

Inspekcija rada je u januaru 2015. godine u Vrbasu zatekla neprijavljenog radnika firme Inex Plus i naložila ovoj firmi da sa radnikom sklopi ugovor o radu, dok je protiv Inex Plus i odgovornog lica pokrenut prekršajni postupak.

Radnik je, prema navodima iz presude, imao ugovor o stručnom usavršavanju koji je istekao devet dana pre dolaska inspekcije, a sa radnikom nije sklopljen drugi ugovor. Inex Plus se žalio na presudu ističući da je radnik imao ugovor o stručnom usavršavanju i da nije istekao period od 30 dana da prijave radnika. Takođe, u žalbi su naveli da Inex Plus do sada nije imao poblem sa kašnjenjem isplata zarada niti sa drugim prekršajem, ali da firma posluje sa gubitkom na ivici opstanka.

Sud je odbacio žalbu i kaznio Inex Plus sa 100.000 dinara, a odgovorno lice sa 10.000 dinara.

Kazna za poslodavca koji ne sklopi ugovor o radu sa radnikom prema Zakonu o radu iznosi od 800.000 do 2.000.000 dinara. Prekršajni sud izrekao je Inex Plus osam puta manju kaznu od minimalne zbog  „olakšavajućih okolnosti“ – firma do tada nije bila kažnjavana zbog sličnih prekršaja i u trenutku donošenja presude nalazila se u teškom finansijskom položaju, kako je navedeno u presudi.

Prekršajni sud je imao pravo da odredi manju kaznu nego što je to propisano Zakonom o radu, kaže Mario Reljanović, profesor radnog prava na Univerzitetu Union.

„Postoji diskreciono ovlašćenje sudije da to čini. Ukoliko bi se prekršaj ponovio, ista odluka bila bi skandalozna. Budući da je ovo prvi prekršaj tog poslodavca, ne može joj se ništa zameriti u formalno pravnom smislu“, navodi on.

U obrazloženju presude Osnovnog prekršajnog suda u Novom Sadu navedeno  je da je „presuda ublažena sa uverenjem da će se sa njom postići svrha kažnjavanja, te da će ista kako na okrivljene  tako i na druge delovati vaspitno da ubuduće ne vrše prekršaje”.

Presuda očigledno nije postigla svrhu i delovala da Inex Plus više ne vrši prekršaje jer je inspekcija rada nekoliko meseca kasnije, u martu i aprilu 2017. godine utvrdila da veliki broj radnika Inex Plus radi na crno, kao i da im kasne plate o čemu je Radnik.rs već pisao.

Iz Ministarstva rada nam je i potvrđeno da se Inex Plus čak i oglušio na zahtev inspekcije rada da jednom radniku dostavi obračun zarade, te je inspekcija rada podnela krivičnu prijavu protiv odgovornog lica.

Komisija poništila odluku Poreske uprave

Ovi prekršaji i pravosnažna presuda zbog neprijavljivanja radnika nisu sprečili Inex Plus da učestvuje i pobedi na tenderu Poreske uprave u Beogradu za usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata koji je raspisan u julu ove godine, o čemu je Radnik.rs takođe pisao. Ironično, upravo se Poreska uprava bavi sprečavanjem rada “na crno”.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je utvrdila da Inex Plus nije ni mogao da učestvuje na tenderu Poreske uprave na kojem je izabran kao najbolji ponuđač. U obrazloženju rešenja komisije je navedeno da je kao jedan od obaveznih uslova koji ponuđač mora da ispuni da bi učestvovao u postupku javne nabavke i to da „mora dokazati da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti.“

Kao dokaz ispunjenosti navedenih uslova ponuđač je trebalo da dostavi popunjenu, potpisanu i overenu izjavu što je Inex Plus i učinio, ali Poreska uprava nije proveravala istinitost te izjave, te je ocenila da je ispunio i te uslove javne nabavke.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je utvrdila da postoji presuda Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu od januara 2017. godine kojom je Inex Plus kažnjen sa 100.000 dinara jer nije imao sklopljen ugovor o radu sa zaposlenim. Komisija je utvrdila da je izjava Inex Plusa koja je podneta Poreskoj upravi u kojoj je navedeno da su poštovane obaveze iz oblasti zapošljavanja i uslova na radu netačna, što znači da Inex Plus nije ispunjavao obavezni uslov da učestvuje na tenderu Poreske uprave.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naložila je Poreskoj upravi da ponovo oceni ponude na tenderu.

Miloš Vučković

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial