Za kršenje prava radnika nadležne tri institucije

Kojoj instituciji radnik treba da se obrati u slučaju kršenja radnih prava zavisi od toga da li ima ugovor sa poslodavcem i da li je firma u kojoj radi registrovana ili nije.

U većini slučajeva kršenja prava radnika nadležna je inspekcija rada, ali u nekim slučajevima radnici treba da podnesu prijavu Poreskoj upravi ili tržišnoj inspekciji.

Neuplaćeni doprinosi

Ukoliko radnik/ca ima ugovor sa poslodavcem, ali je saznaje da poslodavac nije uplaćivao doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ovaj slučaj je u nadležnosti Poreske uprave.

Kako navode u Poreskoj upravi, u prijavi je važno navesti detalje o tome u kom periodu poslodavac nije uplaćivao doprinose. Prijava se može podneti anonimno ili pod imenom i prezimenom.

Iz Poreske uprave navode da se prijava ovoj instituciji podnosi sektoru za kontrolu i da se može podneti putem elektronske pošte, telefonom i preko sajta Poreske uprave. Redakcija sajta nije uspela pronaći kontakte sektora kontrole već je to moguće jedino učiniti putem call centra ili putem formulara koji se nalazi na sajtu Poreske uprave.

Takođe, Poreska uprava nema definisani rok da postupi po prijavi i ne dostavlja izveštaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru jer je zakonom propisano da su podaci o poreskom dugu službena tajna. To u praksi znači da radnik nakon podnete prijave ne zna da li je Poreska uprava utvrdila nepravilnost ili ne.

Detaljnije o tome kako možete proveriti da li Vam poslodavac uplaćuje staž čitajte ovde.

Neregistrovana firma

Ukoliko radnik radi u firmi koja nije registrovana u Agenciji za privredne registre, rad ovakve „firme“ se prijavljuje tržišnoj inspekciji, koja radi u okviru Ministarstva trgovine.

Prema rečima Ministarstva trgovine,  prijava tržišnoj inspekciji se može podneti putem telefona, elektronskom poštom i putem pisarnice.

Ukoliko se podnosilac prijave potpiše na prijavi, te dostavi svoju adresu, tržišna inspekcija ga obaveštava najkasnije u roku od 15 dana od inspekcijskog nadzora o ishodu pokrenutog inspekcijskog nadzora, kažu iz Ministarstva u odgovoru.

Kontakt podatke tržišne inspekcije možete pronaći ovde.

Rad „na crno“

U slučaju kada radnici rade bez ugovora u firmi, dakle „na crno“, to je u nadležnosti inspekcije rada. Inspekcija rada je nadležna i u slučaju kada poslodavac ne isplaćuje platu.

Prijava se može podneti i anonimno, ali u tom slučaju inspekcija rada ne šalje obaveštenje o izvršenom nadzoru podnosiocu prijave.

Detaljnije o prijavi inspekciji rada čitajte u ovom članku.

Izvor grafičkih elemenata: Flaticon

1 Comment

  1. Milica

    Iskustva sa poreskom upravom – poslodavac kasni sa isplatama plata i doprinosa tri meseca i sad već ulazimo u četvrti mesec, u medjuvremenu nam je odjavljeno zdravstveno osiguranje i niko od zaposlenih nema overenu zdravstvenu knjižicu, bivše kolege koji su u medjuvremenu prešli na druge poslove nisu isplaćeni u zakonskom roku od 30 dana, inspekcija rada po prijavama ali uz najavu dolazi jednom nedeljno, u obraćanju poreskoj upravi, razgovor obavljen sa poreskim inspektorom, oni nas upućuju na sud, možemo izvršiti prijavu njima ali u formi iskazane sumnje da preduzeće obavlja nezakonito poslovanje i to se uzima samo u razmatranje bez sigurnog izlaska u kontrolu.
    Iz svega ovoga postavlja se pitanje da li sem suda u ovoj državi se možete obratiti bilo kome za ostvarivanje osnovnih radnih prava. Poslodavac prilikom sastavljanja platnih listića koje nam dostavlja krajem meseca uz obavestenje da usled ekonomskih problema nije u mogućnosti da nam isplati zarade u zakonskom roku na tim listićima u stavci gde treba da stoji visina duga prema zaposlenom uporno stavlja nulu! I zato niko nije nadležan kome god se obratili

    Reply

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial