Radnici kao usluga u javnim preduzećima

Javna preduzeća i ustanove u Srbiji, umesto da zapošljavaju radnike, naručuju radnu snagu kao uslugu na tenderu i na ovaj način prikazuju da se pridržavaju odluke o zabrani zapošljavanja koju je donela Vlada Srbije.

Radnici angažovani „preko tendera“ u državnom sektoru mogu imati zaradu i nižu od minimalne jer preduzeća i ustanove najčešće ne propisuju zaradu i uslove pod kojima će radnici raditi.

Čitači vodomera u Subotici preko tendera

JKP Vodovod i kanalizacija Subotica tri godine unazad (2018, 2017. i 2016. godine) raspisuje tender za usluge očitavanja vodomera. Iako ovo preduzeće, prema Programu poslovanja iz 2017. godine, ima obavezu da na mesečnom nivou očitava vodomer, ono nije u mogućnosti da „u sopstvenoj režiji vrši očitavanje mernih instrumenata“, pa preko tendera naručuje tu uslugu, piše u spomenutom Programu.

Tenderom koji raspisuje iz godine u godinu ovo preduzeće ne propisuje nikakve uslove koji se odnose na zaradu ili uslove rada radnika koji će biti angažovani. Ponuđač (firma) koji će obavljati uslugu očitavanja vodomera mora samo da potpiše izjavu da poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada. Da li ponuđač zaista poštuje prava radnika, preduzeće nije dužno da proverava, kako je Radnik.rs već pisao.

U vezi sa ovim tenderima Radnik.rs pitao je preduzeće JKP Vodovod i kanalizacija Subotica koliko radnika je angažovano po tenderu iz 2017. godine i kolika je njihova zarada.

„U ponudi izabranog ponuđača nije naznačeno koliko je radnika angažovano jer taj podatak nije ni tražen u konkursnoj dokumentaciji“, piše u odgovoru, a na pitanje u vezi sa zaradom iz ovog subotičkog preduzeća odgovaraju identično: „U ponudi izabranog ponuđača visina zarade angažovanih radnika nije naznačena jer taj podatak nije ni tražen u konkursnoj dokumentaciji“.

JKP Vodovod i kanalizacija Subotica podatke o zaradi i broju radnika ne traže, pre svega, jer ovo preduzeće kupuje uslugu po najpovoljnijoj ceni ne ulazeći u to kako će firma koja dobije tender tu uslugu obaviti, niti kako će platiti svoje radnike.

Radnik.rs nije dobio jasan odgovor na pitanje zbog čega su ovi radnici angažovani preko tendera, a ne neposredno. Iz ovog preduzeća su samo odgovorili da je tender u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tražili smo od ovog preduzeća i podatke o tome koliko je ukupno radnika zaposleno u Vodovodu po ugovoru na neodređeno i određeno vreme, po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima i ugovoru o delu, angažovanih preko studentske i omladinske zadruge i po drugim osnovama.

Iz ovog preduzeća su nas uputili na Program poslovanja iz 2018. godine gde je navedeno da је JKP Vodovod i kanalizacija Subotica ima 196 radnika na neodređeno vreme i tri na određeno vreme. Ovaj broj radnika usklađen je sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme koju je donela Gradska skupština Subotice 2017. godine.

Čitači vodomera angažovani na ovom tenderu ne računaju se kao zaposleni niti kao angažovani radnici subotičkog Vodovoda i kanalizacije, već preduzeće njihov rad prikazuje kao uslugu koju su nabavili putem javne nabavke iako je čitanje vodomera neophodno ovom javnom preduzeću konstantno kako bi moglo da naplati svoje usluge. Ipak, na ovaj način javno preduzeće može „na papiru“ da poštuje Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme koju donosi Vlada Srbije u skladu sa zakonom ne prikazujući radnike koje angažuje kao uslugu, a koji rade u javnom preduzeću. JKP Vodovod i kanalizacija Subotica je tako uskladila broj zaposlenih sa spomenutom odlukom i odlukom koju je doneo Grad Subotica.

Pobednik na tenderu za očitavanje vodomera sve tri godine je firma „TBV Systems“ iz Niša.

I „dostavljači pošte“ u Pošti preko tendera

Pošta Srbije je u oktobru prošle godine objavila tender za usluge angažovanja omladinske/studentske zadruge kojim je predviđeno da radnici rade u Pošti u Novom Sadu na pomoćnim poslovima, između ostalog, prijem, sortiranje i dostava poštanskih pošiljaka. Problem je u tome što je osnovna delatnost Pošte, prema Informatoru o radu iz 2017. godine, između ostalog, prikupljanje i uručivanje poštanskih pošiljki, pa je nejasno kako Pošta može svoju osnovnu delatnost obavljati preko drugih firmi.

Na pitanje Radnik.rs zbog čega se na ovaj način angažuju radnici, iz Pošte Srbije navode da su ovom preduzeću potrebni radnici koji bi radili po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, te je ovaj tender raspisan „u cilju efiksnijeg obezbeđenja privremeno nedostajućeg broja radnika”. Međutim, nejasno je zašto bi preduzeće angažovalo radnike preko posrednika, umesto neposredno budući da firma preko koje se angažuju radnici u cenu uračunava i proviziju, što uvećava ukupne troškove preduzeća.

I na ovom tenderu je pobedila firma „TBV Systems“ koja je ponudila da obavi ovu uslugu za oko 3 miliona dinara, a za koju je prema konkursnoj dokumentaciji potrebno 18.750 sati rada. Kada podelimo ovaj iznos sa brojem radnih sati dolazimo do toga da jedan radni sat radnika angažovanog preko ove firme vredi 163 dinara sa porezima i doprinosima.

Portal Radnik.rs je pitao Poštu Srbije da li je vršena provera da li će ova firma, koja je dala najbolju ponudu, moći da isplati radnicima bar minimalnu neto zaradu od 143 dinara po satu.

Iz ovog preduzeća su odgovorili da je glavni kriterijum na tenderu bila najniža ponuđena cena „bez ispitivanja da li ta cena omogućuje isplatu minimalne zarade“.

Ako je kriterijum samo najniža ponuđena cena, to bi značilo da bi preduzeće Pošta Srbije prihvatilo i ponudu po kojoj bi radnik bio plaćen 1 dinar. Međutim, preduzeća bi trebalo da vode računa o tome da li firme koje angažuju mogu da obave posao u skladu sa zakonom po ceni koju su ponudili. U Zakonu o javnim nabavkama navedeno je da preduzeće i ustanove naročito treba da provere  da li je firma ponudila  „neuobičajeno nisku cenu“ koja dovodi u pitanje da li se ta firma uopšte pridržava propisa iz oblasti rada.

Problem prilikom ovakvog angažovanja radnika preko tendera je i taj što su radnici često angažovani po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a zakon ovim radnicima ne garantuje minimalnu zaradu, o čemu je Radnik.rs već pisao.

Iz firme „TBV Systems“ nisu odgovorili na pitanja koja je Radnik.rs uputio, između ostalog, koliko iznosi neto zarada radnika koje angažuje u Pošti Srbije. Direktor „TBV Systems“ Bojan Veličković je u odgovoru na upućena pitanja tražio da dostavimo podatke o registraciji portala Radnik. Ni nakon što smo ukazali na to gde se podaci o sajtu Radnik.rs mogu pronaći, odgovore nismo dobili.

Predsednik sindikata „Solidarnost“ u Pošti Srbije Tin Antić navodi da ne vidi smisao angažovanja posredničke firme za usluge poštara u Pošti.

„Mislim da raspisivanje ovog tendera da Pošta plati da neka firma umesto nje nađe poštare za tri miliona dinara van pameti. Smatram da je to način koji otvara mogućnost korupcije“, kaže on.

Iz preduzeća Pošta Srbije tvrde da ova nabavka nije povezana sa zabranom zapošljavanja, i da je „pre zabrane zapošljavanja u javnom sektoru Radna jedinica Novi Sad raspisivala javnu nabavku navedene usluge”.

Neuobičajeno niska cena

Na jednom od tendera koji je analizirao Radnik.rs javna ustanova je odbila ponudu firme po kojoj bi angažovani radnici imali platu manju od „minimalca“. Naime, Dom kulture Knjaževac koji preko tendera angažuje domara-vatrogasca, radnika na biletarnici i konobara odbio je ponudu firme „Good Job 019“ sa obrazloženjem da je ponuđena cena neuobičajeno niska i da se tim novcem ne može isplatiti minimalna zarada.

Ono što je neobično u vezi sa ovim tenderom je da je Dom kulture, između ostalog, naručio i usluge dirigenta.

„Plata često niža od minimalne“

U vezi sa tenderom u Pošti Srbije Radnik.rs kontaktirao je i predstavnike studentske zadruge „S servis“ koja je učestvovala na tenderu Pošte Srbije. Direktor „S Servisa“ Nikola Mijailović navodi da tendere često dobijaju ponuđači koji nude cenu ispod bruto minimalne zarade.

„Ako je minimalna zakonska satnica po satu 143 dinara, zna se koliki su porezi i doprinosi, na primer, za privremene i povremene poslove su 68% i na to dodajete svoju maržu, proviziju i time dobijate ukupnu cenu koju dajete kao agencija ili omladinska zadruga. Dešava se da ponuđači daju ispod te minimalne što znači da tu ne postoji ekonomska logika ako neko poštuje zakon, zašto bi davao cenu ispod ekonomski opravdane?“, kaže Mijailović.

Pobednik na tenderima i za spasioce, higijeničare i održavanje zelenih površina

Firma „TBV Systems“, čija je delatnost „ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju“, je poslednjih nekoliko godina pobedila na preko 30 tendera državnih preduzeća i ustanova. Tenderi su raspisani za usluge čišćenja prostorija, ali i za usluge spasavanja i rada na blagajni za Turističku organizaciju Babušnice. Ova firma dobila je tender za održavanje zelenih površina za JP Zelenilo-Sokobanju i angažovanje radnika na lakim i teškim fizičkim poslovima za Radio televiziju Srbije (RTS).

„TBV Systems“ se do aprila 2018. nalazila na istoj adresi u Nišu kao još dve firme sličnog naziva – „TBV System logistic“ i  „TBV System works“. Dok je Bojan Veličković direktor i vlasnik „TBV Systems“, direktor i vlasnik „TBV System logistic“ i  „TBV System works“ je Boban Veličković.

Radnik.rs pitao je Ministarstvo za rad da li je kontrolisala rad firme „TBV Systems“. Iz Ministarstva nam je odgovoreno da je ova firma imala neprijavljene radnike.

„Tokom nadzora po službenoj dužnosti u vezi sa zahtevima vršena je kontrola radno pravnog statusa zaposlenih lica, od kojih su četiri bila na faktičkom radu, te je pokrenut prekršajni postupak protiv poslodavca 14.10.2016.godine“, piše u odgovoru.

Međutim, Radnik.rs je dobio informaciju iz Prekršajnog suda u Nišu da je ovlašćeni podnosilac odustao od zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Radnik.rs se obratio Ministarstvu rada sa pitanjem iz kog razloga je inspekcija odustala od gonjenja, ali odgovor nismo dobili do kraja rada na ovom članku.

Sadržaj ovog teksta ne predstavlja zvanično mišljenje Evropske unije. Odgovornost za informacije I stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta.

Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenja izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial