Zatečeni maloletni radnici „na crno”, ali firma nije na „crnoj listi” Ministarstva

Dva maloletna radnika zanatsko građevinske radnje „Buda Gradnja“ angažovani preko omladinske zadruge „Tragač“ zatečena su na radu „na crno“ na gradilištu u Beogradu, tvrde u Ministarstvu za rad za Radnik.rs.

„Buda Gradnja“ se, inače, našla na spisku firmi kod kojih su zatečeni radnici „na crno” koju od nedavno javno objavljuje Ministarstvo za rad na svom sajtu, ali su kasnije sa spiska uklonjena imena više firmi koje su bile predmet inspekcijskog nadzora 1. i 2. septembra, uključujući i „Buda Gradnju“.

Ministarstvo: Maloletnici su radili „na crno”

„Imena svih firmi koje zapošljavaju radnike na crno biće istaknute na sajtu Ministarstva za rad“, rekao je ministar za rad Zoran Đorđević nakon pogibije radnika koji je radio „na crno“ na gradilištu u centru Beograda krajem avgusta ove godine.

Već 1. septembra inspekcija rada je krenula sa vanrednim inspekcijskim nadzorima na gradilištima i počela da javno objavljuje spisak građevinskih firmi na čijim gradilištima su zatečeni neprijavljeni radnici.

Jedan od poslodavaca koji se prvobitno našao na „crnoj listi“ poslodavaca na sajtu Ministarstva je „Buda gradnja“, prema pisanju medija.

Iz Ministarstva za rad za Radnik.rs su potvrdili da su na gradilištu u Beogradu, kod podizvođača „Buda gradnja“ pronašli radnike bez ugovora.

„Poslodavac ZGR Buda gradnja Beograd za tri lica zatečena na radu nije držao ugovore o radu ili druge ugovore u skladu sa zakonom niti njihove kopije na mestu gde zaposleni rade“, navode iz Ministarstva.

Poslodavac je, inače, po Zakonu o radu dužan da kopije ugovora na osnovu kojih su radnici angažovani drži na radnom mestu radnika. Ovaj prekršaj se po zakonu kažnjava novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara.

Iz Ministarstva takođe navode da za dva lica poslodavac „nije dostavio na uvid prijave na obavezno socijalno osiguranje”, a da je naknadnom proverom u evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja inspektor rada  utvrdio da „na dan nadzora nisu podnete prijave na socijalno osiguranje za lica”, što znači da ova dva radnika nisu bila prijavljena.

Ova dva neprijavljena radnika bila su maloletna, potvrđuju iz Ministarstva za Radnik.rs i navode da su inspekciji rada naknadno dostavljeni ugovori zaključeni sa ovim radnicima preko omladinske zadruge „Tragač“.

Na pitanje Radnik.rs da li je maloletnicima dozvoljen rad na gradilištima, iz Ministarstva kažu da je to dozvoljeno „uz pisanu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca“ i „na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa“.

U konkretnom slučaju, napominju iz Ministarstva za rad:

„Omladinska zadruga Tragač obezbedila je pisanu saglasnost roditelja, ali lica ne poseduju nalaz nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da su sposobna za obavljanje poslova za koje zasnivaju radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njihovo zdravlje“.

Ministarstvo rada napominje da su pri inspekcijskom nadzoru SZR Buda Gradnja utvrđene i nepravilnosti u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu:
“inspektor rada je utvrdio da poslodavac nije procenio rizik na radnim mestima u radnoj okolini gradilišta i da nije utvrdio način i mere za njihovo otklanjanje, u smislu člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu”.

„Buda gradnja“: Radnici prijavljeni

Radnik.rs je u vezi sa ovim navodima Ministarstva stupio u kontakt sa preduzetnikom Goranom Budićem koji je vlasnik „Buda gradnje“. Prema njegovim rečima, njegova radnja se bavi čišćenjem gradilišta i utovarom i istovarom robe. On tvrdi da je „notorna neistina” da radnici nisu bili prijavljeni i da je sva dokumentacija bila ispravna.

„Inspekcijski nadzor je bio na gradilištu Panorama Voždovca. Došli su inspektori i zatekli su moje radnike. Bili su u subotu. Agencija koja mi pruža usluge bezbednosti i zdravlja na radu ne radi subotom, te nismo mogli da dostavimo dokumentaciju (ugovore i dokumentaciju u vezi bezbednosti i zdravlja na radu prim. aut.) na dan inspekcijskog nadzora, nego smo to uradli u ponedeljak kako je inspektorka zahtevala. Na gradilištu nemamo uslova za držanje dokumentacije, bila je subota i tako je došlo do spora”, kaže on.

Budić kaže da je reč o dvoje maloletnih radnika koji su angažovani preko omladinske zadruge i da su počeli sa radom 20. jula na poslu skupljanja šuta sa gradilišta.

Pitanje da li su radnici bili prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje pre vršenja nadzora 1. septembra Radnik.rs uputio je i omladinskoj zadruzi „Tragač“.

„Sva potrebna dokumentacija je dostavljena u navedenu firmu i ista je dostavljena inspekciji rada”, piše u odgovoru omladinske zadruge.

Izbrisani inspekcijski nadzori sa spiska Ministarstva za rad

Nekoliko dana nakon što je Ministarstvo za rad počelo da objavljuje na svom sajtu spiskove poslodavaca kod kojih su pronađeni neprijavljeni radnici, objavljuje da je sa spiska firmi (kod kojih su zatečena lica na radu „na crno“ 1. septembra) uklonilo tri poslodavca „za koje su naknadno inspektori rada utvrdili da su sa zatečenim licima na radu zaključili ugovore o radu i da su ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje pre izvršenog nadzora. U skladu sa navedenim, izvršena je izmena prethodno objavljene liste”.

Ipak, na najnovijem spisku objavljenom na sajtu Ministarstva, osim spomenutih tri poslodavaca, nema ni preduzetničke radnje „Buda gradnja”, niti omladinske zadruge „Tragač”, iako su iz Ministarstva za Radnik.rs potvrdili da su zatečeni radnici radili „na crno“ angažovani preko ovih firmi.

Na pitanje portala Radnik.rs zbog čega je „Buda gradnja” uklonjena sa spiska, iz Ministarstva navode da nije uklonjen jеdan poslodavac, već svi poslodavci kod kojih su zatečena lica na radu ”na crno” na  gradilištima u Beogradu dana 1. septembra 2018.

„Kompletan spisak skinut je sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon postavljanja spiska koji se odnosio na period 03 -11. septembar 2018.godine“, navode iz Ministarstva.

To znači da su sa spiska „nestali” svi poslodavci kod kojih su pronađeni radnici „na crno” 1. i 2. septembra ove godine, а spisak počinje inspekcijskim nadzorima 3. septembra. Iz odgovora Ministarstva se ne može jasno zaključiti zbog čega su inspekcijski nadzori sprovedeni 1. i 2. septembra izbrisani.

Prema navodima na sajtu Ministarstva za rad, to Ministarstvo će tek doneti i Pravilnik čime će bliže urediti objavljivanje i ažuriranja ove liste.

Fotografija: Pixabay

1 Comment

  1. Ratko

    Zašto reno Crni iz Žablja nije na crnoj listi, rade maloletni, rade neprijavljeni, ne izdaju se fiskalni računi, koristi logo firme RENAULT iako nije zvanični zastupnik te auto kuće.

    Reply

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial