Istraživanje o zapošljavanju u javnom sektoru


 • Baza podataka: Zapošljavanje radnika u javnom sektoru
 • Ovu bazu podataka o angažovanju radnika i radnica u javnom sektoru sačinilo je Udruženje “Učitelj neznalica i njegovi komiteti” u saradnji sa portalom Radnik.rs sa ciljem da se utvrdi koliko radnika je i na koji način angažovano u lokalnim samoupravama, javnim ustanovama i javnim preduzećima.
  U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputili smo pitanja na 37 adresa lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova i tražili podatke o tome koliko radnika je angažovano po ugovoru na neodređeno i određeno vreme, po ugovoru o delu i po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, preko agencije za zapošljavanje i omladinske zadruge.
  Budući da je od 2013. godine na snazi Uredba Vlade Srbije kojom se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru (takozvana zabrana zapošljavanja), cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi da li i na koji način lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove krše prava radnika i Zakon o radu angažujući ih po ugovorima koji su neadekvatni za posao koji obavljaju kako ne bi prekršili “zabranu zapošljavanja”.


Rezultati istraživanja


 • Opština Kovin
 • Ugovor o radu na neodređeno: 95
  Ugovor o radu na određeno: 11
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 11
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 97 • Dom zdravlja Ćuprija
 • Ugovor o radu na neodređeno: 184
  Ugovor o radu na određeno: 1
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 166
 • Grad Pančevo
 • Ugovor o radu na neodređeno: 272
  Ugovor o radu na određeno: 24
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 13
  Angažovani preko agencije:33
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 287 • Klinički centar Vojvodine
 • Ugovor o radu na neodređeno: 2714
  Ugovor o radu na određeno: 457
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 6
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 3015 • Klinički centar Srbije
 • Ugovor o radu na neodređeno: 6530
  Ugovor o radu na određeno: 745
  Ugovor o delu: 10
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 18
  Angažovani preko omladinske zadruge: 44
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 7305 • Beogradski vodovod i kanalizacija
 • Ugovor o radu na neodređeno: 2609
  Ugovor o radu na određeno: 1
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 245
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 2227 • JKP "Paraćin"
 • Ugovor o radu na neodređeno: 93
  Ugovor o radu na određeno: 9
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 4
  Angažovani preko agencije:11:
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 126 • Klinički centar Kragujevac
 • Ugovor o radu na neodređeno: 2149
  Ugovor o radu na određeno: 372
  Ugovor o delu: 12
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 2312 • Opština Novi Beograd
 • Ugovor o radu na neodređeno: 196
  Ugovor o radu na određeno: 6
  Ugovor o delu: 8
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 11
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 273 • Petrovac na Mlavi
 • Ugovor o radu na neodređeno: 76
  Ugovor o radu na određeno: 10
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 14
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 77 • JKP "Beograd put"
 • Ugovor o radu na neodređeno: 1101
  Ugovor o radu na određeno: 1
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 1101 • Opština Paraćin
 • Ugovor o radu na neodređeno: 98
  Ugovor o radu na određeno: 5
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 20
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 135 • JKP "Gradska Toplana" Niš
 • Ugovor o radu na neodređeno: 212
  Ugovor o radu na određeno: 16
  Ugovor o delu: 1
  Angažovani preko omladinske zadruge: 1
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 1
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 221 • Opština Stari Grad
 • Ugovor o radu na neodređeno: 97
  Ugovor o radu na određeno: 7
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 4
  Angažovani preko agencije: 56
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 220 • GSP Beograd
 • Ugovor o radu na neodređeno: 5611
  Ugovor o radu na određeno: 138
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 5283 • Vodovod Subotica
 • Ugovor o radu na neodređeno: 196
  Ugovor o radu na određeno: 3
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 210 • JP "Gradsko Stambeno" Beograd
 • Ugovor o radu na neodređeno: 293
  Ugovor o delu: 2
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 205 • Grad Šabac
 • Ugovor o radu na neodređeno: 192
  Ugovor o radu na određeno: 32
  Ugovor o delu: 2
  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima: 11
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 199 • JKP "Gradska Čistoća" Beograd
 • Ugovor o radu na neodređeno: 2582
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 1628 • JKP "Javno osvetljenje" Beograd
 • Ugovor o radu na neodređeno: 179
  Maksimalni broj zaposlenih na neodređeno: 155Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial