Dualno obrazovanje: Srednjoškolcima ipak 91 dinar po satu

U konačnom Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju piše da će naknada koju će učenici dobijati za rad u preduzećima biti...