Veća zarada nego kazna za protivzakonito upućivanje radnika u Slovačku

Inspekcija rada podnela je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv firme „Predirecting people” i „Automotive services” koje posluju na istoj...