Problemi sa kašnjenjem plate i obračunom zarada u beogradskoj „Rafineriji nafte“

Inspekcija rada je po prijavi zaposlenih vršila nadzor u kompaniji “Rafinerija nafte” AD u Beogradu i utvrdila da radnicima kasne...