Za višegodišnje nepravilnosti u “Stylos” doo kazna 100.000 dinara

Na listi poslodavaca koji krše radna prava trudnica i porodilja, a koju objavljuje Ministarstvo za rad, našla se firma „Stylos“...