Šta donosi nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu?

Rad radne grupe koja je pisala nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu prekinuta je, a Ministarstvo za rad...