Nacrt zakona: Poslodavac može da iznajmi do 30% radnika preko agencije

Ministarstvo za rad objavilo je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju koji predviđa da će svi radnici koji rade preko agencije...