Kada rad na određeno traje duže od dve godine?

Iako je u Zakonu o radu navedeno da poslodavac ne može da angažuje radnika po ugovoru o radu duže od...