Otkaz nakon nadzora inspekcije rada

Inspektori rada imaju zakonsko pravo da tokom nadzora ispituju radnike da li je njihov poslodavac prekršio zakon i tako ih...