Da li se i kako frilenserima upisuje staž?

Da li frilenseri u Srbiji plaćanjem doprinosa imaju upisan staž kao zaposleni radnici pitanje je na koje Radnik.rs nije dobio...