Radnici kao usluga u javnim preduzećima

Javna preduzeća i ustanove u Srbiji, umesto da zapošljavaju radnike, naručuju radnu snagu kao uslugu na tenderu i na ovaj...