Radniku “Drekslmajera” naknada za prevoz 68% od cene karte

Radniku firme „Drekslmajer“ koji na posao dolazi svojim automobilom poslodavac je ponudio da potpiše saglasnost da mu se na ime...