Ministarstvo pravde odbilo žalbu otpuštenog predsednika sindikata u KPZ Beograd

Ministarstvo pravde odbilo je rešenjem žalbu Stefana Savića, nekadašnjeg komandira u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu i predsednika sindikata “Nezavisnost” u...