Neobavezujuća preporuka da „Parking servis“ obezbedi sindikatu „Sloga“ uslove za rad

U postupku mirnog rešavanja radnog spora između sindikata „Sloga“ i javnog komunalnog preduzeća „Parking servis" Beograd miritelj je doneo preporuku...