Ko plaća troškove prevoza radnicima na privremenim i povremenim poslovima?

Poslodavac, prema Zakonu o radu, nije dužan da radnicima koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima nadoknadi troškove...