Baza podataka: Kako se zapošljavaju radnici u javnom sektoru?

Da li i na koji način lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove zbog zabrane zapošljavanja krše prava radnika i Zakon...