Nacrt zakona: Sezonci će imati usmeni ugovor sa poslodavcem

Sezonski radnici koji rade u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Srbiji, prema nacrtu zakona koji je predložilo Ministarstvo za...