Javni konkurs za posao u bolnici, a odluku o izboru donosi direktor

Direktor zdravstvene ustanove može, u skladu sa propisima koji uređuju raspisivanje konkursa u zdravstvenim ustanovama, da odluči o tome koji...