Radnik plaća članarinu sindikatu, ali nije član

Radnici mogu biti članovi više sindikata, ali se prilikom utvrđivanja reprezentativnosti sindikata računa da su članovi samo onog sindikata u...