Da li će poslodavci nastaviti sa kašnjenjem isplate plate?

Inspekcija rada nije primila nijednu prijavu zaposlenih koja se odnosi na kašnjenje isplate plate za mesec april jer je rok...