Agencija za borbu protiv korupcije kritikuje zakon o dualnom obrazovanju

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je mišljenje o Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju u kome piše da ovaj nacrt ne primorava poslodavca da učenicima obezbedi dostojanstvene uslove rada, kao i da se Privrednoj komori Srbije „bez odgovarajućeg obrazloženja prepušta značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja”.

Ova konačna verzija Nacrta zakona o dualnom obrazovanju o kojoj je Agencija dala mišljenje ne može se pronaći na sajtu Ministarstva prosvete, a na zahtev portala Radnik.rs da nacrt dostavi, Ministarstvo još uvek nije odgovorilo. Ipak, na osnovu teksta mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije može se zaključiti da su neki od prigovora na nacrt zakona koje je Radnik.rs uputio Ministarstvu prosvete uvaženi i ubačeni u konačan tekst.

Previše ovlašćenja Privrednoj komori, premalo obaveza za poslodavce

Agencija za borbu protiv korupcije, kako piše u mišljenju o proceni rizika korupcije koje је objavila, smatra da da su Privrednoj komori Srbije, koja je “interesna i poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata” Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju dodeljena prevelika ovlašćenja, umesto da Ministarstvo prosvete ima vodeću ulogu u ovoj oblasti.

Radnik.rs je već pisao o tome da je nejasno zbog čega bi Privredna komora Srbije, a ne Ministarstvo, proveravalo da li su poslodavci ispunili uslove da učestvuju u sistemu dualnog obrazovanja, vodili registar poslodavaca i sastavljali predlog opisa rada srednjoškolaca kod poslodavaca, kako je pisalo u nacrtu.

I nakon brojnih reakcija javnosti i upućenih prigovora na Nacrt zakona o dualnom obrazovanju, Ministarstvo prosvete je ipak u konačnoj verziji zadržalo odredbe kojim poverava Privrednoj komori da proverava ispunjenost uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca, sprovodi obuku za instruktore, realizuje ispit, izdaje licencu instruktoru itd.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da su ove nadležnosti Privrednoj komori Srbije date “bez odgovarajućih mehanizama kontrole i/ili sužavanja diskrecionih ovlašćenja”.

Agencija je takođe ukazala na to da nacrt, kao jedan od uslova za učešće u sistemu dualnog obrazovanja, “ne predviđa obavezu poslodavca da učeniku obezbedi dostojanstvene uslove rada” i da bi u tom smislu nacrt trebalo dopuniti.

Takođe, agencija smatra spornim i to što se ovim nacrtom ne predviđa obaveza objavljivanja ugovora o dualnom obrazovanju koje sklapaju škole i poslodavci.

“Preporuka je da se Nacrtom zakona predvidi obaveza objavljivanja ugovora o dualnom obrazovanju na zvaničnim internet stranicama škola ili da se precizno odrede sve informacije u vezi sa zaključenim ugovorima”, piše u mišljenju Agencije.

Mišljenje Agencije u celosti možete pročitati na ovom linku.

Usvojeni prigovori portala Radnik.rs

U ovom mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije spomenute su i odredbe nacrta na koje je Radnik.rs uputio prigovor i predložio izmene i te izmene su, sudeći po dokumentu Agencije, prihvaćene.

Radnik.rs je, između ostalog, predložio da se u nacrt unese da poslodavac ne može realizovati učenje kroz rad ukoliko je odgovorno lice kod poslodavca pravosnažno osuđeno za prekršaj iz oblasti radnih odnosa u proteklih pet godina.

Agencija za borbu protiv korupcije je čak uputila primedbu na ovu odredbu koju je predložio Radnik.rs navodeći da je nejasno zbog čega je propisano vremensko ograničenje od pet godina.

Takođe, u nacrt je uneto i to da Komisija koja prati ispunjenost uslova poslodavca za izvođenje nastave (učenja kroz rad) u svom sastavu obavezno ima inspektora rada, što je prigovor redakcije Radnik.rs.

Prigovore na Nacrt zakona o dualnom obrazovanju je, inače, podnelo više od trideset nevladinih organizacija i kompanija nakon što je Ministarstvo prosvete nacrt objavilo na svom sajtu. Iz Ministarstva su naveli da će sve predloge i sugestije koje „unapređuju zakonska rešenja predloženog teksta Nacrta zakona biće ugrađeni u konačni tekst Nacrta zakona”. Međutim, konačni tekst zakona se ne može pronaći na sajtu Ministarstva.

Izveštaj Ministarstva prosvete o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o dualnom obrazovanju možete pročitati na sledećem linku.

Po najavi ministra prosvete Mladena Šarčevića konačni tekst nacrta Zakona o dualnom obrazovanju bi trebalo da bude pred poslanicima u Skupštini Srbije krajem septembra.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial