Inspekcijska kontrola prekovremenog rada – ispitivanje zaposlenih

U novom izmenjenom Zakonu o inspekcijskom nadzoru zadržane su odredbe starog zakona kojim se dozvoljava inspektorima rada da tokom nadzora uzimaju izjave zaposlenih o tome da li njihov poslodavac krši zakon, bez obzira na to što radnike koji to potvrde izlažu riziku od otkaza.

Po prijavi portala Radnik.rs da radnicima u trgovačkom objektu u Ljigu nije plaćen prekovremeni rad, inspektorka rada je tokom nadzora ispitivala radnike da li rade prekovremeno, ali nije vršila uvid u to da li poslodavac vodi evidenciju o prekovremenom radu, što je dužna u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor u Ljigu: Radnici izjavili da ne rade prekovremeno

Radnik.rs je pre nekoliko meseci dobio anonimnu prijavu da radnici u jednom trgovačkom objektu u Ljigu rade prekovremeno i na dane praznika, ali da im se ne isplaćuje uvećana zarada u skladu sa zakonom. Naime, prema Zakonu o radu, za prekovremeni rad (rad duži od 40h nedeljno) isplaćuje se uvećana zarada najmanje 26% od osnovice, a za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice.

Radnik.rs je uputio prijavu inspekciji rada u avgustu 2018. i tražio da inspekcija proveri navode u anonimnoj prijavi. Radnik.rs u ovom članku neće navodi ime poslodavca na kog se odnosi prijava kako ne bi ugrozio radna mesta zaposlenih.

Inspektorka rada Zorica Dugonjić potpisala je obaveštenje koje je poslato portalu Radnik.rs u kom se navodi da je tokom izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora kod poslodavca u Ljigu „zapisnički konstatovao da zatečeni na radu su izjavili da ne rade prekovremeno ni na dan državnog praznika“. To znači da je inspektorka rada proveravala da li radnici rade prekovremeno tako što je uzimala izjave zaposlenih o tome, ali u obaveštenju nije spomenuto da li je od poslodavca traženo da dostavi evidenciju prekovremenog rada, što bi predstavljalo pisani dokaz o eventualnom prekovremenom radu zaposlenih.

Portal Radnik.rs uputio je pitanje inspektorki na ovo obaveštenje – Da li je inspektorka tokom nadzora proverila da li poslodavac vrši dnevnu evidenciju prekovremenog rada u skladu sa zakonom? Na ovo pitanje nismo dobili odgovor inspektora, pa smo pitanja uputili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru koga radi Inspektorat za rad.

Poslodavac je, inače, u skladu sa Zakonom o radu dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih (član 55, stav 6). Evidencija o prekovremenom radu predstavlja redak, ako ne i jedini relevantan pisani dokaz o prekovremenom radu, ukoliko poslodavac ne isplaćuje uvećanu zaradu za prekovremeni rad.

Na pitanje zbog čega je inspektorka tokom inspekcijskog nadzora u Ljigu ispitivala radnike da li rade prekovremeno umesto da proveri da li poslodavac vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu, iz Ministarstva za rad navode da inspektoru rada u konkretnom slučaju „nije stavljena na uvid dnevna evidencija o prekovremenom radu zaposlenih“.

„Radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, inspektor rada je u skladu sa svojim ovlašćenjima zapisnikom konstatovao izjavu zaposlenih zatečenih na radu da kod  poslodavca nema prekovremenog rada i rada na dan državnog praznika“, piše u odgovoru.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru je propisano da poslodavac posle izvršenog inspekcijskog nadzora dobija zapisnik od inspektora. Sastavni deo zapisnika su izjave zaposlenih koje je ispitivao inspektor rada, što znači da će poslodavac znati ako je zaposleni dao izjavu inspektoru koja ukazuje na nezakonitosti u radu poslodavca.

U odgovoru portalu Radnik.rs Ministarstvo najavljuje da će sprovesti novi inspekcijski nadzor kod istog poslodavca u Ljigu.

„Kontrolisaće se i da li poslodavac vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu, kao i evidenciju o radnom vremenu.Takođe, ukoliko ne postoji uredna evidencija o radnom vremenu, inspektor rada će uzeti izjave zaposlenih i poslodavca na okolnosti vezane za postojanje prekovremenog rada“, dodaju iz Ministarstva.

Poslodavac koji ne vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, prema Zakonu o radu, kažnjava se za prekršaj novčanom kaznom od 150.000 do 300.000 dinara, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Odbijen predlog Radnik.rs za izmenu Zakona o inspekcijskom nadzoru

Na posledice uzimanja izjava zaposlenih tokom inspekcijskog nadzora Radnik.rs ukazao je prvi put prošle 2017. godine. Bivši radnik firme „Albon“ Vladimir Božić ostao je bez posla nakon što je tokom nadzora potvrdio inspektoru rada da mu je protivzakonito određen prekovremeni rad, pisao je Radnik.rs.

Radnik.rs je zbog toga tokom javne rasprave pre dva meseca uputio prigovor na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskim nadzoru, čiji je predlagač Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Ukazali smo na to da, prema tom nacrtu zakona, inspektor ima neograničeno ovlašćenje da uzima pisane i usmene izjave zaposlenih i radno angažovanih tokom nadzora bez obzira na to što je reč o licima koja mogu biti izložena odmazdi (pogoršanje uslova rada, otkaz itd.) u slučaju da ukažu na nepravilnosti jer poslodavac ima uvid u izjave koje radnici daju. Radnik.rs je predložio da se ta nadležnost inspektora ograniči, odnosno da inspektor može da uzima izjave radnika samo onda kada činjenice nije moguće utvrditi uvidom u dokumentaciju poslodavca.

Ovaj predlog nije usvojen, a Skupština Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o inspekcijskom nadzoru 7. decembra 2018. U izmenjenom, kao i u starom Zakonu o inspekcijskom nadzoru, stoji odredba po kojoj je inspektor ovlašćen da uzima pisane i usmene izjave, između ostalog, i zaposlenih ili radno angažovanih lica radi utvrđivanja činjenica.

Inspektor je ovlašćen i u skladu sa Zakonom o radu da u postupku inspekcijskog nadzora „uzima izjave od poslodavca, odgovornih lica, zaposlenih i drugih lica koja se zateknu na radu kod poslodavca” (član 268a).

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial