Javni konkurs za posao u bolnici, a odluku o izboru donosi direktor

Direktor zdravstvene ustanove može, u skladu sa propisima koji uređuju raspisivanje konkursa u zdravstvenim ustanovama, da odluči o tome koji kandidat će dobiti posao bez jasne procedure selekcije kandidata.

Tako je odlukom v.d. direktora posao psihologa u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Kovin na javnom konkursu dobila, između 12 kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa, Olga Stojakov Bradanji, koja je u srodstvu sa predsednikom Skupštine opštine Kovin Zoranom Bradanji koji je član Srpske napredne stranke.

„Konkurs je završen, odluku donosi direktor“

Radnik.rs dobio je anonimnu prijavu da je Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Kovinu na sumnjiv način sprovela javni konkurs za radno mesto psihologa u toj ustanovi.

Oglas za ovo radno mesto objavljen je publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje 24. aprila ove godine, a uslovi navedeni u konkursu su visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, odnosno master akademske studije (po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 2005. godine) ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 2005. godine).

Prema odluci o izboru kandidata dostavljenoj portalu Radnik.rs, posao psihologa u Specijalnoj bolnici dobile su dve kandidatkinje. Jedna od njih je Olga Stojakov Bradanji, prema navodima iz prijave, snaja predsednika Skupštine opštine Kovin.

U obrazloženju odluke nije navedeno na osnovu kojih kriterijuma su odabrani kandidati za radna mesta u bolnici, već samo da su konkursi raspisani.

„Javni oglas je završen, te rešavajući po istom, doneo sam Odluku kao u izreci“, piše na kraju obrazloženja odluke o izboru kandidata, a dokument potpisuje vršilac dužnosti direktora bolnice Neven Žikić.

Radnik.rs uputio je pitanja Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Kovin u vezi sa spomenutim konkursom, između ostalog, koliko kandidata je ispunjavalo uslove konkursa i na koji način je izvršen odabir kandidata.

„Ukupno 12 kandidata je konkurisalo za radno mesto psihologa. Svi kandidati su ispunjavali uslove konkursa“, piše u odgovoru predstavnika bolnice.

Međutim, u daljem odgovoru nije navedeno šta su bili dalji kriterijumi za izbor psihologa u bolnici (budući da su svi kandidati ispunjavali uslove iz konkursa), već u odgovoru piše da je o izboru kandidata „u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima odluku doneo v.d. direktora Specijalne bolnice“.

Na dodatna pitanja da li su sprovedeni usmeni razgovori sa prijavljenim kandidatima, kao i da li su čelnici Opštine Kovin imali uticaj na odluku direktora bolnice da odabere kandidatkinju Bradanji, Radnik.rs nije dobio odgovor.

Radnik.rs je kontaktirao i Zorana Bradanjija koji je potvrdio da je u srodstvu sa Olgom Stojakov Bradanji. Prema njegovim navodima, iz Opštine Kovin nisu uticali na izbor kandidata za posao u bolnici. Inače, Zoran Bradanji je bio drugi kandidat na izbornoj listi Aleksandar Vučić – Brže, jače, bolje koju je podnela Srpska napredna stranka za lokalne izbore u Kovinu 2017. godine.

Konkurs za radno mesto psihologa u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Kovin” objavljen u časopisu “PoslovI” 24.4.2019. godine

Konkurs za posao u zdravstvenoj ustanovi – neuređeno pitanje

Konkurs za posao u kovinskoj bolnici sproveden je, kako iz Specijalne bolnice navode u odgovoru, u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove (iz 2018. godine) koji su potpisali Vlada Srbije i reprezentativni sindikati u zdravstvu.

U ovom kolektivnom ugovoru utvrđen je samo sadržaj oglasa za posao i minimalni rok za prijavu kandidata, a nije navedeno čak ni gde se oglas objavljuje.

Takođe piše da kandidati koji su se javili na oglas „mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu“, ali, kako se može zaključiti, ovaj usmeni razgovor nije obavezan.

Direktor, kako se navodi, „prethodno može pribaviti mišljenje rukovodioca radne jedinice u kojoj će kandidat po prijemu raditi“, što takođe sugeriše da je pribavljanje ovog mišljenja samo opcija.

„O izboru kandidata odlučuje direktor“, piše takođe u kolektivnom ugovoru.

Da je raspisivanje konkursa uređeno tako da direktor zdravstvene ustanove ima diskreciono pravo da bira kandidate, potvrđuje i Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.

„Kada se zapošljava neko, trebalo bi da se oformi komisija od tri člana, a ta tri člana bi trebalo da imaju isti stepen stručne spreme kao kandidati ili viši. Takođe, trebalo bi da bude tri do šest meseci probnog rada, a nakon toga komisija bi dala svoje mišljenje i ona garantuje za tog zaposlenog. Međutim, u praksi sve je uređeno u poslednjih sedam godina tako da direktor zdravstvene ustanove ima apsolutno pravo da odlučuje o kandidatima kao da je zdravstvenu ustanovu dobio u nasleđe“, navodi Panić.

Panić kaže da pamti jedan konkurs, u zdravstvenoj ustanovi u Valjevu, gde je direktor propisao detaljne uslove za izbor kandidata, kao što su vreme studiranja, prosek ocena na studijama, vreme čekanja „na birou za nezaposlene“ itd.

„Na osnovu toga može da se vrši neka selekcija i pravi rang lista, ali to ne odgovara političarima i onima koji hoće da zapošljavaju preko veze“, navodi on.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samoupave za Radnik.rs navode da se u zdravstvenim ustanovama još uvek ne primenjuje Zakon o zaposlenima u javnim službama kojim je raspisivanje konkursa detaljno regulisano, već Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Međutim, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti su regulisani samo konkursi za izbor direktora zdravstvene ustanove, a konkursi za ostala radna mesta u zakonu spominju se u jednoj rečenici – „Prijem u radni odnos u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, sprovodi se na osnovu javnog oglasa, u kome su istaknuti uslovi koje kandidat mora da ispuni i način vršenja izbora kandidata“.

Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radnik.rs da li se konkursi za popunjavanje radnih mesta u zdravstvenim ustanovama sprovode u skladu sa kolektivnim ugovorom i da li direktor zdravstvene ustanove može da donosi odluku o izboru kandidata za posao, kako je Posebnim kolektivnim ugovorom utvrđeno.

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial