Rad “na crno” za brend “Big pizza”

Jedanaest radnika angažovanih “na crno” zatečeno je u beogradskoj firmi “MIM TEAM FOOD” koja posluje pod imenom “Big pizza”, navode iz inspekcije rada za Radnik.rs.

Bivši radnik ove firme podneo je prijavu inspekciji rada zbog rada “na crno” i dobio od inspekcije obaveštenje da je nadzor u firmi izvršen, ali bez detalja o tome šta je inspekcija ustanovila. Ovakvo obaveštenje je u skladu sa zakonom, prema objašnjenju Ministarstva za rad.

Prijava rada “na crno” nakon otkaza

„Radio sam u više Big pizza objekata kao pomoćni radnik u kuhinji tri i po meseca na crno“, tvrdi Goran* za Radnik.rs.

Odlučio je da se obrati inspekciji tek nakon što je dao otkaz.

„Nisu mi isplatili poslednju platu jer nisam hteo da radim tokom otkaznog roka od 15 dana. Prvi put u životu sam čuo da neko ko radi na crno mora da radi otkazni rok”, navodi on.

Portalu Radnik.rs obratilo se više radnika koji tvrde da su za brend „Big pizza“ radili bez prijave na obavezno osiguranje i da im nakon otkaza nije isplaćena zarada. U ovim slučajevima inspekcija rada ne može da ustanovi „rad na crno“  jer radnik više nije angažovan, pa ni da konstatuje da mu nije isplaćena zarada jer o tome nema pisanog dokaza.

Inspekcija rada može da konstatuje i kazni poslodavca za rad „na crno“ samo ako zatekne neprijavljenog radnika tokom nadzora i tada, po zakonu, inspekcija nalaže poslodavcu da prijavi neprijavljenog radnika na neodređeno vreme.

Bez obzira na to što sada teško može da dokaže da je radio „na crno“, Goran je odlučio da prijavi nepravilnosti inspekciji.

„Na dan mog odlaska u lokalu u kom sam radio bilo je desetak radnika na crno, uglavnom vozača, ali i radnika u kuhinji“, kaže Goran.

On je nakon prijave ubrzo dobio odgovor inspekcije koji je prosledio portalu Radnik.rs.

„Obaveštavamo Vas da se u svim maloprodajnim objektima ovog poslodavca u Beogradu redovno vrše nadzori, a da je poslednji nadzor vršen upravo prema preporuci koju ste naveli u podnesku“, piše u obaveštenju inspekcije.

U obaveštenju, međutim, nije navedeno da li je inspekcija zatekla neprijavljene radnike i šta je tokom nadzora preduzeto.

Jedanaest neprijavljenih radnika

Dokaz da je inspekcija pronašla neprijavljene radnike u objektima „Big pizza“ Radnik.rs je pronašao na sajtu Ministarstva za rad. Naime, Ministarstvo od septembra 2018. na sajtu objavljuje spisak poslodavaca kod kojih su tokom nadzora zatečeni neprijavljeni radnici. Radnik.rs je prošle godine pisao o nelogičnostima prilikom objavljivanja ove liste.

Na ovoj listi poslodavaca navedeno je više objekata firme „MIM TEAM FOOD“ gde su tokom nadzora zatečeni radnici koji rade „na crno“ – u objektu u Kumodraškoj ulici, u Kralja Milana, kao i u sedištu firme u Beogradu.

„Prilikom inspekcijskih nadzora na radu na crno zatečeno je 11 lica. Nakon inspekcijskog nadzora zaključeni su ugovori o radu i izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje za devet zatečenih na radu“, navodi se u odgovoru Ministarstva za rad na pitanja Radnik.rs o rezultatima nadzora u objektima „Big pizza“.

U odgovoru Ministarstva navodi se i da je protiv ovog poslodavca podneto četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ali Ministarstvo nije odgovorilo na pitanje koje su sve povrede zakona tokom nadzora ustanovljene.

Firma „MIM TEAM FOOD“ osnovana je 2012. godine, a njen sadašnji direktor je Marko Mujić. Prema podacima iz finansijskog izveštaja firme za 2018. godinu objavljenog na sajtu Agencije za privredne registre, firma prosečno ima 119 zaposlenih. Ima više ogranaka u Beogradu i jedan ogranak firme u Novom Sadu. Kako je 2015. godine pisala Ekapija deca vlasnika “Marba” su tada bila vlasnici “MIM TEAM FOOD” to jest “Big pizza”  brenda. Vlasnici koji su navedeni u APR-u su Ivona Milovanović, Marko Milovanović i Miloš Jovanović. Marko Milovanović je i jedan od zastupnika Saveza hokeja na ledu Srbije.

Inspekcija ne mora da obaveštava o rezultatima nadzora

Radnik.rs uputio je pitanja Ministarstvu za rad i u vezi sa obaveštenjem o nadzoru koje je inspekcija poslala Goranu kao podnosiocu prijave, a u kom ne piše da li je inspekcija uopšte pronašla neprijavljene radnike, već samo da je nadzor sproveden.

„Ukoliko podnosilac prijave nema pravni interes, odnosno nije stranka u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, obavezama i odgovornostima, već samo prijavljuje nepravilnosti u sprovođenju odredbi zakona, inspektor rada može podnosioca prijave samo da obavesti da je inspekcijski nadzor izvršen, bez navođenja informacija o utvrđenom činjeničnom stanju“, kažu u Ministarstvu.

Iz Ministarstva konstatuju i da nisu propisani obavezni elementi koje  obaveštenje, koje inspektor rada šalje podnosiocu prijave nakon izvršenog inspekcijskog  nadzora, mora da sadrži.

„Propisima nije definisan sadržaj (ovog) obaveštenja“, piše u odgovoru Ministarstva.

Portal Radnik.rs je od početka svog rada inspekciji rada podneo više od dvadeset prijava umesto radnika koji tvrde da su njihova radna prava ugrožena kako bi zaštitio njihov identitet i ujedno dobio informaciju o izvršenom nadzoru i postupanju inspektora. U većini slučajeva inspektori rada nakon izvršenog nadzora šalju detaljan izveštaj o rezultatima inspekcijskog nadzora, ali u nekoliko slučaja inspektori su obavestili portal Radnik.rs samo da je nadzor izvršen ili da će biti izvršen.

*Ime radnika je promenjeno.

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial