0 %

Dualno obrazovanje: U Nemačkoj i Austriji naknada i doprinosi, u Srbiji džeparac

3 komentara
  • 01

    Sve nas to vodi ka stvaranju zone jegtinog rada za kompanije. To je osnovni ekonomski cilj Vlade

  • 02

    Shodno clanu 17, tacka 3 Zakona o PIO koji se odnosi na ucenike na praksi ili prakticnoj nastavi istim clanom su obezbedjena prava ucenika za slucaj invalidnosti i poslodavac je u obavezi da im uplacuje doprinose!

  • 03

    Ovaj tekst je iz 2017. Još uvek nema naznake dualnog obrazovanja u Srbiji.

Ostavite komentar