0 %

Međunarodna organizacija rada: Inspektori moraju da vrše nadzor nenajavljeno

2 komentara
  • 01

    Bas tako ili ste svesni ili nesvesni ili ne zelite da znate da ogroman broj poslodavaca nepostuje zakon a o utajama poreza i da negovorimo! Radnik je obicno smece jel donosimo zakone koje nikog nezanimaju!

  • 02

    Iznete su delimično tačne informacije.(Komitetu za primenu standarda Međunarodne organizacije rada trebao je da neko lepo da obrazloži čl. Zakona o inspekciskom nadzoru ,šta je to Obaveštenje a šta Nalog za inspekciski nadzor) I do sada tokom inspekciskog nadzora nisu morali da se inspektori rada najavljuju,ovde se meša termin izdavanje Naloga i Obaveštenje nadziranom subjektu.Potrebno je samo imati Nalog za vanredni inspekciski nadzor i po Zakonu inspektori ne moraju da izvrše obaveštavanje nadziranom subjektu.Ali u ovom tekstu, namerno se meša termin Obaveštavanje nadziranom subjektu i Nalog za inspekciski nadzor da bi se stekao utisak da je naš Zakon o inspekciskom nadzoru loš.A to nije tako, jer i u sadašnjem Zakonu postoje posebni slučajevi i kod neregistrovanih nadziranih subjekta(čl.33),a kada je predmet kontrola rada van legalnih tokova.Tako da inspektori rada ničim nisu u Zakonu ni do sada ograničavani da vrše nadzor bez Obaveštavanja nadziranom subjektu i kod registrovanih i kod neregistrovanih nadziranih subjekata.Uslovi koji su gore navedeni u tekstu se odnose na razlog kada se ni Nalog ne izdaje za vanredni inspekciski nadzor.Ovakvim tumačenjem zakona po mom mišljnju vidi se koliko stručna lica poznaju Zakon o inspekciskom nadzoru a koja rade i u Ministarstvu za rad i u Komitetu za primenu standarda.

Ostavite komentar