Iz kompanije “HealthCare Europe” uputili su portalu Radnik.rs zahtev za objavljivanje odgovora na članak “Predsednica sindikata tužila fabriku HealthCare Europe zbog otkaza” koji je objavljen dana 20.11.2019. godine na portalu.

U nastavku objavljujemo odgovor ove kompanije u celosti:

“Kako ste u Vašem tekstu naveli iz kompanije “HealthCare Europe” doo do kraja rada na članku nije odgovoreno na Vaša pitanja, moramo Vas obavestiti da pitanja u vezi sporne situacije nisu stigla bilo kome od lica ovlašćenih za komunikaciju sa medijima, te kompanija “HealthCare Europe” doo na ovaj način iznosi svoj odgovor na objavljene informacije.

U svom poslovanju kompanija “HealthCare Europe” se striktno pridržava Zakona o radu i drugih relevantnih propisa, te je netačna informacija da je Dragani Božić otkazan ugovor o radu zbog svog sindikalnog delovanja. Naprotiv, Dragani Božić je otkazan ugovor o radu zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu, što je pravo svakog poslodavca u skladu sa članom 179, stav 5, tačka 2 Zakona o radu. Svaki zaposleni u kompaniji HealthCare Europe doo je slobodan da bude član bilo kog sindikata koji je osnovan i deluje u skladu sa propisima Republike Srbije.

Aneks ugovora o radu Dragani Božić ponuđen isključivo zbog potreba procesa rada i bolje organizacije rada, a ne zbog članstva u bilo kojoj sindikalnog organizaciji. Ovaj podatak lako možete utvrditi uvidom u pregled stanja zaposlenih u organizacionim jedinicama “Šivenje” i “Održavanje” koji Vam dostavljamo uz zahtev za objavljivanje odgovora. Iz pregleda stanja zaposlenih možete videti da je organizaciona jedinica “Šivenje”, iz koje je Dragana Božić trebalo da bude premeštena spornim aneksom, beležila konstantno smanjenje broja zaposlenih, dok je u radnoj jedinici “Održavanje” konstantno beležen porast broja zaposlenih, a sve upravo zbog organizacije procesa rada u kompaniji.

Napominjemo da svaki poslodavac ima pravo da organizuje rad na najoptimalniji način iako se to nužno uvek i ne dopada zaposlenima koji se premeštaju radi postizanja takve organizacije. Smatramo da nije primereno tako nešto povezivati sa diskriminacijom u bilo kom kontekstu pogotovo kad se govori o kompaniji HealthCare Europe koja je socijalno odgovoran poslodavac kod koga se sva prava zaposlenih poštuju i ostvaruju i svom punom kapacitetu.

S obzirom da je Dragana Božić iznela informacije da se Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad, odeljenje inspekcije rada u Sremskoj Mitrovici broj 389-117-72/2019-04 kojim je odbijen kao neosnovan zahtev Dragane Božić da se odloži izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu zato što je, prema nalazu inspektora, poslodavac sa formalno-pravnog gledišta preduzeo sve potrebne procesne radnje u proceduri davanja otkaza, te da nije došlo do očigledne povrede prava zaposlene.

Izvor: Healthcare Europe

Kao društveno odgovorna kompanija  “HealthCare Europe” doo se konstantno trudi da vraća zajednici čemu u prilog govore i brojne akcije humanitarnog karaktera u kojima smo učestvovali. Iz tog razloga, za nas je nedopustivo da se ime naše kompanije neosnovano spominje u bilo kakvom kontekstu ugrožavanja socijalnih prava.

Informacije objavljene u predmetnom tekstu vidimo isključivo kao nedozvoljeni vid pristiska na sud koji postupa u predmetu pokrenutom po tužbi Dragane Božić, te se kompanija HealthCare Europe doo neće dalje oglašavati povodom neosnovanih i zlonamernih optužbi na njen račun”.

Izvor: Healthcare Europe