Za višegodišnje nepravilnosti u “Stylos” doo kazna 100.000 dinara

Na listi poslodavaca koji krše radna prava trudnica i porodilja, a koju objavljuje Ministarstvo za rad, našla se firma „Stylos“ doo iz Novog Sada protiv koje je inspekcija rada do sada podnela 17 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog neisplaćivanja zarade, nedostavljanja obračuna zarada, neplaćanja naknade za neiskorišćeni godišnji odmor.

Iako inspekcija rada godinama podnosi prekršajne prijave protiv „Stylos“ doo, ukupna kazna koju je ova firma do sada platila na osnovu tih prijava je 100.000 dinara, a više zahteva za pokretanje prekršajnog postupka je zastarelo.

Protiv „Stylos“ prekršajne, ali ne i krivične prijave

Ministarstvo za rad otvorilo je 22. jula besplatnu liniju za prijavu nepravilnosti u vezi sa zaštitom materinstva, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Na osnovu pristiglih prijava, inspekcija rada izvršila je nadzore, a četiri poslodavca kod kojih su utvrđene nepravilnosti našla su se na spisku koje objavljuje Ministarstvo – „Hronos Computers“ iz Vranja, „Stylos“ doo Novi Sad, „Unikomerc-Filter“ Prokuplje i „Bomar“ doo Novi Sad.

O slučaju firme Stylos doo Radnik.rs pisao je pre dve godine kada je ova novosadska firma pobedila na tenderu Vlade Republike Srbije i više tendera Pokrajinske Vlade Vojvodine bez obzira na činjenicu da je inspekcija rada više puta utvrdila da radnicima kasne plate i da se radnicima ne dostavljaju obračunski listići.

„Stylos je jedan od poslodavaca gde je inspekcija rada u Novom Sadu utrošila značajne resurse i preduzela sve što je u njenoj moći, a preduzimaće i nadalje, ali nažalost nastale probleme može rešiti samo poslodavac ukoliko konsoliduje svoje poslovanje“, pisalo je u odgovoru koji je Radnik.rs dobio od Ministarstva za rad 2017. godine.

Sudeći po odgovorima Ministarstva za rad iz 2019. godine, situacija se nije promenila.

„Stylos doo je u konstantnoj ili sa prekidima blokadi računa od 2013. godine. Ne isplaćuje zarade određenim zaposlenima, kasni u isplati zarada, ne dostavlja obračune zarada zaposlenima, u slučajevima otkaza ugovora o radu ne isplaćuje štetu za neiskorišćen godišnji odmor“, piše u odgovoru za Radnik.rs iz novosadske inspekcije rada.

Računi „Stylos“ doo nalaze se u neprekidnoj blokadi od septembra prošle godine, a trenutno ukupni iznos blokade je skoro 25 miliona dinara.

Iz Inspektorata za rad pak navode da nisu podnosili krivičnu prijavu protiv odgovornih u „Stylos“ doo i pored brojnih nepravilnosti.

Prema Krivičnom zakoniku, poslodavac se kažnjava novčano ili zatvorom do dve godine ako se „svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada“.

Još jedna „crna“ lista Ministarstva

Spisak firmi koje krše prava trudnica i porodilja treća je „crna lista“ koju objavljuje Ministarstvo za rad. Prema obrazloženju Ministarstva, spisak se objavljuje na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru „kojim je propisano sledeće – Inspekcija na svojoj internet stranici objavljuje spisak nadziranih subjekata za koje, na osnovu podataka dobijenih pomoću kontrolnih listi, utvrdi da su ostvarili najveći stepen usklađenosti poslovanja i postupanja sa zakonom i drugim propisom, kao i spisak nadziranih subjekata za koje utvrdi da nisu uopšte ostvarili usklađenost poslovanja i postupanja sa zakonom i drugim propisom.“

Osim ove, Ministarstvo objavljuje i spisak neregistrovanih subjekata (poslodavaca) i spisak poslodavaca kod kojih je inspekcija zatekla neprijavljene radnike. Radnik.rs je prošle godine pisao o slučaju uklanjanja poslodavaca i neregistrovanih subjekata sa liste Ministarstva kod kojih su tokom inspekcijskog nadzora 1. septembra prošle godine pronađeni radnici koji su radili „na crno“.

Dve presude, kazna 50.000 dinara

Prema podacima Ministarstva za rad, na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji su podneli inspektori rada donete su dve presude „u iznosu od 50.000 dinara za pravno lice i 10.000 dinara za odgovorno lice. Više prekršajnih postupaka koji su pokrenuti po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka koje su podnosili inspektori rada, obustavljeno je zbog zastarelosti“.

Na osnovu ovog odgovora može se zaključiti da je „Stylos“ doo do sada kažnjen sa dva puta po 50.000 dinara, a odgovorno lice sa ukupno 20.000 dinara.

Propisane kazne za neisplaćivanje zarade i nedostavljanje obračuna zarade predviđene Zakonom o radu su od 800.000 do 2.000.000 dinara. Međutim, sudije mogu da propišu nižu kaznu od one koja je zakonom predviđena.

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial