„HealthCare Europe”: Predsednica sindikata nije dobila otkaz zbog sindikalnog delovanja

Advokat kompanije „HealthCare Europe” uputio je dopis portalu Radnik.rs reagujući na tekst koji je Radnik.rs objavio o predsednici sindikata Dragani Božić koja je zbog otkaza tužila tu kompaniju.

U odgovoru advokata „HealthCare Europe“ navodi se, između ostalog, da je netačna informacija da je Dragani Božić otkazan ugovor o radu zbog njenog sindikalnog delovanja, kao i da informacije objavljene u tekstu Radnik.rs kompanija „HealthCare Europe“ vidi isklučivo kao „nedozvoljeni vid pritiska na sud koji postupa po predmetu pokrenutom po tužbi Dragane Božić“.

Odgovor na tvrdnje bivše predsednice sindikata „HealthCare Europe”

Portal Radnik.rs primio je dopis koji potpisuje punomoćnik kompanije „HealthCare Europe“ d.o.o. tražeći da Radnik.rs objavi odgovor na informacije objavljene u tekstu „Predsednica sindikata tužila fabriku HealthCare Europe zbog otkaza“.

Na početku odgovora ističe se da kompanija na ovaj način iznosi svoj odgovor na objavljene informacije jer pitanja koja je portal Radnik.rs uputio ovoj kompaniji „nisu stigla bilo kome od lica ovlašćenih za komunikaciju sa medijima“.

Inače, portal Radnik.rs se pre objavljivanja spomenutog teksta obratio kompaniji na email adresu navedenu na sajtu Agencije za privredne registre koja je navedena i na zvaničnom sajtu kompanije, ali odgovor do kraja rada na članku nismo dobili.

U spomenutom tekstu Radnik.rs je objavio da je inspekcija rada sprovela u novembru 2019. nadzor u fabrici „HealthCare Europe” u Rumi po prijavi predsednice Saveza samostalnih sindikata u toj fabrici Dragane Božić koja je dobila otkaz jer, kako tvrdi, nije htela da potpiše aneks ugovora kojim se premešta sa radnog mesta šivačice na mesto „pomoćnog radnika na održavanju”, odnosno mesto higijeničarke.

Dragana je podnela tužbu protiv poslodavca tvrdeći da je premeštena na niže plaćeno radno mesto zbog svog sindikalnog delovanja, a ne zbog toga što je smanjen obim posla u pogonu za šivenje, kako je navedeno u aneksu koji je dostavila redakciji portala Radnik.rs.

Iz kompanije „HealthCare Europe” navode da se striktno pridržavaju Zakona o radu i drugih relevantnih propisa, kao i da је tvrdnja Dragane Božić da je otpuštena zbog sindikalnog delovanja nije istinita.

„Dragani Božić je otkazan ugovor o radu zbog odbijanja da potpiše aneks ugovora o radu, što je pravo svakog poslodavca u skladu sa članom 179, stav 5, tačka 2 Zakona o radu. Svaki zaposleni u kompaniji HealthCare Europe doo je slobodan da bude član bilo kog sindikata koji je osnovan i deluje u skladu sa propisima Republike Srbije“, piše u odgovoru.

Iz ove kompanije takođe tvrde da je aneks ugovora o radu Dragani Božić ponuđen „isključivo zbog potreba procesa rada i bolje organizacije rada, a ne zbog članstva u bilo kojoj sindikalnog organizaciji“.

„Ovaj podatak lako možete utvrditi uvidom u pregled stanja zaposlenih u organizacionim jedinicama Šivenje i Održavanje koji Vam dostavljamo uz zahtev za objavljivanje odgovora. Iz pregleda stanja zaposlenih možete videti da je organizaciona jedinica Šivenje, iz koje je Dragana Božić trebalo da bude premeštena spornim aneksom, beležila konstantno smanjenje broja zaposlenih, dok je u radnoj jedinici Održavanje konstantno beležen porast broja zaposlenih, a sve upravo zbog organizacije procesa rada u kompaniji“, piše u odgovoru.

Prema izvodu iz stanja zaposlenih koji su predstavnici „HealthCare Europe” poslali portalu Radnik.rs, u sektoru „Šivenje“ u ovoj fabrici 31. januara 2018. radilo je 196 zaposlenih, ali je do 31. oktobra 2019. pao na 82 zaposlena. U sektoru „Održavanje“ u koje je Dragana Božić upućena aneksom 31. januara 2018. bilo je 23 zaposlena, a 31. oktobra 2019. je taj broj je zaista povećan na 44 zaposlena.

Pregled zaposlenih u sektoru Šivenje

Međutim, iz ovog dokumenta takođe se vidi i da se u sektoru „Održavanje“ od januara 2018. godine povećavao broj radnika koji rade na određeno vreme, a da je broj radnika na neodređeno vreme manje-više konstantan. Dragana Božić, inače, bila je zaposlena na neodređeno vreme. Iz dostavljenog Stanja zaposlenih se ne može zaključiti da li je i koliko radnika premešteno iz sektora „Šivenje“ u „Održavanje“ zbog, kako se tvrdi, potreba procesa rada.

Takođe, iz Stanja zaposlenih se može videti da u sekoru „Održavanje“ gde je Božić upućena od ukupno 44 zaposlena rade dve žene i 42 muškarca.

Pregled zaposlenih u sektoru Održavanje

Božić je inače za Radnik.rs opisujući novo radno mesto na koje je upućena zbog navodne potrebe posla navela da je fizički napornije i da u opisu posla, između ostalog, piše da je zadužena za utovar i istovar kamiona.

U daljem odgovoru portalu Radnik.rs iz „HealthCare Europe” napominju da svaki poslodavac ima pravo da organizuje rad na najoptimalniji način „iako se to nužno uvek i ne dopada zaposlenima koji se premeštaju radi postizanja takve organizacije“.

„Smatramo da nije primereno tako nešto povezivati sa diskriminacijom u bilo kom kontekstu pogotovo kad se govori o kompaniji HealthCare Europe koja je socijalno odgovoran poslodavac kod koga se sva prava zaposlenih poštuju i ostvaruju i svom punom kapacitetu“, navode iz ove kompanije.

U daljem tekstu iz kompanije kažu da je u vezi sa podnošenjem zahteva Dragane Božić inspekciji rada za odlaganje izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu, odnosno da se do okončanja spora vrati na rad doneto „Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad, odeljenje inspekcije rada u Sremskoj Mitrovici broj 389-117-72/2019-04 kojim je odbijen kao neosnovan zahtev Dragane Božić da se odloži izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu zato što je, prema nalazu inspektora, poslodavac sa formalno-pravnog gledišta preduzeo sve potrebne procesne radnje u proceduri davanja otkaza, te da nije došlo do očigledne povrede prava zaposlene“.

O ovom rešenju inspekcije rada Radnik.rs će objaviti poseban članak.

Iz kompanije „HealthCare Europe” u odgovoru takođe tvrde da se „kao društveno odgovorna kompanija“ konstantno trudi da vraća zajednici „čemu u prilog govore i brojne akcije humanitarnog karaktera u kojima smo učestvovali“.

„Iz tog razloga, za nas je nedopustivo da se ime naše kompanije neosnovano spominje u bilo kakvom kontekstu ugrožavanja socijalnih prava“, navodi se u odgovoru.

U zaključku odgovora iz ove kompanije kažu da informacije prethodno objavljene na sajtu Radnik.rs vide „isključivo kao nedozvoljeni vid pristiska na sud koji postupa u predmetu pokrenutom po tužbi Dragane Božić, te se kompanija HealthCare Europe doo neće dalje oglašavati povodom neosnovanih i zlonamernih optužbi na njen račun“.

Foto: HealthCare Europe

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial