Inspekcija u zemljoradničkoj zadruzi zbog zarada nižih od minimalne

Inspekcija rada je po prijavi portala Radnik.rs sprovela nadzor u Zemljoradničkoj zadruzi „Klenje“ u Golupcu i utvrdila da poslodavac zaposlenima isplaćuje zaradu nižu od utvrđene minimalne zarade.

Inspektor je naložio poslodavcu da isplati razliku zarade radnicima za poslednjih godinu dana, ali poslodavac to do sada nije učinio.

Niža zarada zbog „neostvarivanja finansijskog plana“

Radnik Zemljoradničke zadruge „Klenje“ anonimno se obratio portalu Radnik.rs u februaru tvrdeći da poslodavac od 2014. godine zaposlenima isplaćuje platu nižu od minimalne zarade.

„Primamo umanjenu zaradu u iznosu od 17-19 hiljada dinara“, tvrdi.

Radnici, kako kaže, imaju ugovore o radu, ali su dobili odluku poslodavca u kojoj piše da će radnik primiti umanjeni lični dohodak zbog „neostvarivanja finansijskog plana“.

„Po toj odluci ispada da su radnici krivi što nema posla“, navodi on.

Odluku o visini minimalne zarade u Srbiji, naime, donosi Socijalno-ekonomski savet, telo koje okuplja predstavnike sindikata, poslodavaca i Vlade.

Prema odluci Socijalno-ekonomskog saveta, minimalna cena radnog časa za 2020. godinu iznosi 172,54 dinara (neto), a minimalna zarada se primenjuje samo na radnike koji imaju ugovor o radu. Za puno radno vreme, mesečna minimalna zarada iznosi oko 30.000 dinara.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine, piše u Zakonu o radu.

Šta je utvrđeno nadzorom?

Radnik.rs podneo je u martu prijavu inspekciji rada da proveri da li se radnicima Zemljoradničke zadruge „Klenje“ na zakonit način isplaćuje zarada.

Obaveštenje inspektora rada o sprovedenom nadzoru Radnik.rs je dobio tri meseca kasnije, u julu. U obaveštenju se navodi da je inspektor utvrdio da je „poslodavac zaposlenima isplatio zaradu u iznosu manjem od odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za navedeni period odnosno mesec u kojem se isplata vrši“.

Takođe, u obaveštenju piše da je umanjenje zarade u zadruzi vršeno „na osnovu odluke poslodavca da će se zbog neostvarivanja standardnog učinka na radu zaposlenima isplaćivati manji neto iznos zarade“ i „pojedinačnih odluka koje su potpisali zaposleni i kojima je navedeno da će se zbog neostvarivanja finansijskog plana primati umanjen ‘lični dohodak’“.

Poslodavac je u aprilu, prema obaveštenju inspektora, izvršio obračun zarade za period mart 2019.  – februar 2020. godine u skladu sa odlukom Socijalno-ekonomskog saveta, odnosno obračunao razliku zarade između važeće minimalne zarade i zarade koja je zaposlenima isplaćena.

„Ali po istim nije izvršena isplata“, piše u obaveštenju.

To znači da je inspektor utvrdio da se zaposlenima zarada nije isplaćivala na zakonit način, ali poslodavac nije izvršio uplatu razlike zarada za poslednjih godinu dana.

Inspektor nalaže, poslodavac ne postupa

U obaveštenju koje je Radnik.rs dobio se kaže da je poslodavcu naloženo da zaposlenima prema dostavljenim obračunima razlike zarade isplati razliku za period mart 2019 – februar 2020. godine.

„Kako poslodavac nije postupio u određenom roku po meri naloženoj zapisnikom inspektor rada je .. rešenjem poslodavcu naložio otklanjanje utvrđene povrede Zakona o radu“, piše u obaveštenju.

Inspektor na ovaj način dva puta nalaže poslodavcu otklanjanje nepravilnosti. Na kraju obaveštenja se navodi da su zaposlenima dostavljeni obračuni razlike zarade koji u skladu sa zakonom predstavlja izvršnu ispravu.

„Zaposleni kome je zarada i naknada zarade isplaćena u skladu sa obračunom zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog obračuna“, navodi se u obaveštenju.

U samom obaveštenju se ne navodi da li je protiv poslodavca podneta prekršajna ili krivična prijava zbog toga što nije postupio po nalogu inspektora.

Radnik.rs uputio je inspektoru rada pitanje da li je protiv poslodavca podneta prijava zbog nepostupanja.

„Po isteku roka određnog rešenjem, ako poslodavac ne postupi po naloženoj meri, podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka“, piše u odgovoru inspektora.

Iz Zemljoradničke zadruge „Klenje“ do kraja rada na ovom članku nisu odgovorili na pitanja Radnik.rs, između ostalog, da li će i kada zaposlenima biti isplaćena razlika u zaradama (između isplaćene i minimalne zarade) za poslednjih godinu dana.

Radnik Zemljoradničke zadruge navodi da će, budući da inspektor ne može da primora poslodavca da radnicima isplati zaradu u skladu sa zakonom, morati da potraži pravnu pomoć i obrati se sudu. Budući da radnici imaju obračune zarada koji su izvršne isprave, oni mogu zaradu naplatiti i van suda, preko izvršitelja.

Foto: Pixabay

 

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u pisanom I video formatu” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

1 Comment

  1. Dalibor Lazarević

    Trula država. To može veoma lako kompjuterski da se reši. Ako neki klipan hoće radniku da isplati manje od 30000 jednostavno sistem ne može da registruje taj nalog. Extra jednostavno.

    Reply

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial