0 %

Skoro četvrtina radnika u JKP Čistoća u Kragujevcu na privremenim i povremenim poslovima

2 komentara
  • 01

    To je sistem koji je prisutan u svakoj većoj JKP firmi, npr Beogradski Vodovod. Sistem za muženje novca iz JKP. Verovatno radnici nisu ni direktno zaposleni, nego su zapravo agencijski radnici, pa agencija zapravo dobija lavovski deo njihove plate.

    Isto funkcioniše još od Đinđića, ako ne i ranije. Lopov bio, lopovi ostali.

  • 02

    Противградни стрелци са РХМЗ закључују уговоре о обављању привремених и повремених послова на испаљивању противградних ракета на 6 месеци.
    Уговор о обављању привремених и повремених послова може по закону да траје најдуже 120 дана сходно члану 197 Закона о раду,пошто стрелци и након истека 120 дана раде и даље , то РХМЗ није са стрелцима закључио уговор о обављању привремених и повремених пословима већ је закључио уговор о раду.,доводе у правну заблуду раднике.Стрелци обављају послове са повећаним ризиком јер је рукују са експлозивним материјама,противградним ракетама сходно члану 3 Закона о експлозивним материјама,запаљивим течностима и гасовима и сходно члану 38 Закона о раду.Обзиром да стрелци обављао послове са повећаним ризиком код РХМЗ имају право на скраћено радно време 10 часова недељно у складу са чланом 52 Закона о раду.Запослени који ради скраћено радно време има сва права из радног односа као да ради са пуним радним односом.РХМЗ им исплаћује за 6 месеци рада 24000.дин што је мање од минималне цене рада.Не уплаћују им обавезне доприносе и порез на доходак у складу са Законом о раду,Законом о обавезном социјалном осигурању,Законом о пензијском и инвалидском осигурању као и Законом o порезу на доходак грађана.Зарада им није увећана за приправност од основне минималне зараде у РС , у складу са чланом 50 Закона о раду,обзиром да сваке године од 15.05.2015 до 15.10.2017 су у приправности 24 сата и у обавези да се јављају на мобилну радио станицу, седам дана у недељи укључујући и празнике .Немају бу накнаду ѕа сразмерни део годишњег одмора, стрелци уговором морају да одржавају лансирно место и да чисте и косе траву.

Ostavite komentar