Sportski centar “Novi Beograd” angažuje lekare preko studentsko-omladinske zadruge

Javno preduzeće Sportski centar „Novi Beograd“ je u decembru 2019. petu godinu zaredom angažovao radnike preko studentsko-omladinske zadruge, među kojima su i lekari opšte prakse.

Iz ovog preduzeća su na pitanja portala Radnik.rs u vezi sa ovom javnom nabavkom naveli, između ostalog, da je ovakav vid radnog angažovanja u skladu sa propisima Republike Srbije.

Pet godina ista javna nabavka za usluge omladinske zadruge

Prema dokumentaciji do koje je analizom javno objavljenih tendera došao portal Radnik.rs, JP Sportski centar “Novi Beograd” svake godine, od 2014. godine, raspisuje tender za usluge omladinske zadruge preko koje angažuje fizičke, pomoćne radnike, ali i lekare opšte prakse.

Naime, jedan od uslova za učestvovanje na ovom tenderu je da zadruga, kako je navedeno u tekstu javne nabavke iz 2019, raspolaže „sa najmanje dva lica za obavljanje poslova lekara opšte prakse i najmanje po dva lica za obavljanje fizičkih i pomoćnih poslova“.

Prema uslovima tendera, posao lekara opšte prakse izvršavaju „lica koja nisu studenti“, dok za ostale poslove fizičkog rada (pranje bazena, čišćenje snega, itd.), kao i pomoćne poslove (kontrola karata, rad na garderobi) nisu navedena ograničenja.

Za lekare opšte prakse konkursnom dokumentacijom predviđeni broj časova rada godišnje je ukupno 4.000 radnih sati, što iznosi oko 11 sati ukoliko bi lekar radio svih 365 dana tokom godine. Studentsko-omladinske zadruge, inače, angažuju zadrugare na poslovima privremenog i povremenog karaktera

Na svim tenderima od 2014. godine posao je dobila ista studentsko-omladinska zadruga – Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu.

Pitanje diskriminacije

Radnik.rs uputio je pitanja JP Sportski centar “Novi Beograd” u vezi sa ovom javnom nabavkom – pre svega, zašto je odlučeno da se za poslove lekara opšte prakse, između ostalog, raspiše javna nabavka.

U odgovoru Sportskog centra se navodi da ovo javno preduzeće „koristi usluge omladinske zadruge u dužem vremenskom periodu obzirom na prirodu poslova, a u skladu s praksom i načinom angažovanja izvršilaca preko omladinske zadruge“. U odgovoru se takođe ističe da je ovakav vid radnog angažovanja u skladu sa propisima Srbije.

Radnik.rs je takođe uputio pitanje – da li je raspisivanje tendera za omladinsku zadrugu samo po sebi diskriminatorno jer se na taj način ne mogu angažovati lica starija od 30 godina? Članovi studentsko-omladinske zadruge to jest zadrugari , prema Zakonu o zadrugama, mogu biti samo mladi od 15 do 30 godina, te na ovaj način javna preduzeća na odgovornim poslovima, kao što je posao lekara opšte prakse, angažuju lica do 30 godina. Iz Sportskog centra „Novi Beograd“ su na ovo pitanje odgovorili da za pitanja diskriminacije nisu nadležni.

„Organizovanje omladinsko-studentskih zadruga i visina starosne granice za njihove članove uređeno je pozitivnim propisima, pa je pitanje diskriminacije starijih osoba, koje postavljate, namenjeno nadležnima, a ne preduzećima koja u okvirima zakonskih mogućnosti zadovoljavaju svoje potrebe za obavljanjem poslova npr. privremenog i povremenog karaktera“, piše u odgovoru.

Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije Živorad Mrkić smatra da je angažovanje lekara putem tendera apsurdno i diskriminatorno:

„Na tenderu se nabavljaju robe i usluge, ići na to da se na tenderu nabavlja ovakva usluga koja je kontinuirana i stalno potrebna vrši putem tendera i to samo putem omladinske zadruge je diskriminatorno jer je tako sprečen da radi onaj koji nije član omladinske zadruge zato što ima određeni broj godina. Po mom mišljenju se radi o ejdžizmu (diskriminaciji starijih osoba prim. urednika)“, navodi on.

On navodi i da je posao lekara stalnog a ne privremenog i povremenog karaktera.

„Time što se raspisuju isti tender svake godine je dokaz da se radi o stalnim poslovima koji se ponavljaju iznova, o poslovima koji su po svojoj prirodi stalni a ne privremeni i povremeni. Lekari moraju da imaju kontinuitet rada, kontinuiranu medicinsku edukaciju i zbog obnavljanja licenci“, zaključuje Živorad Mrkić predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije.

Dragica Mišljenović, viši pravni savetnik UGS „Nezavisnost“ smatra da se radi o poslovima koje ne mogu obavljati članovi studentsko-omladinskih zadruga: „Ako poslovi nisu u sistematizaciji onda se postavlja pitanje da li se na njima radi više od 120 dana u kalendarskoj godini. Ako se u kontinuitetu radi na primer više od 120 dana i tri godine zaredom to nisu privremeni i povremeni poslovi i trebaju biti sistematizovani“.

Zakon o zadrugama propisuje da članovi studentsko-omladinskih zadruga mogu raditi samo putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, dok Zakon o radu navodi da privremene i povremene poslove poslodavac može sklapati samo za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Radnik.rs je 2017. godine pisao i o tenderu Kliničkog centra Srbije kojim se takođe angažuje omladinska zadruga i time ograničavaju godine angažovanih radnika do 30 godina. Ono što je takođe bilo vidljivo u tenderu Kliničkog centra je da je cena rada studenata do 26 godina niža od cene rada starijih radnika jer se omladinci do 26 godina mogu angažovati bez uplaćivanja doprinosa jer su redovnom na školovanju.

Iz Sportskog centra „Novi Beograd“ su na pitanje Radnik.rs takođe naveli da poslovi lekara opšte prakse, poslovi fizičkog i pomoćnog radnika „nisu obuhvaćeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji“.

Na ovaj način iz preduzeća tvrde da poslovi koje rade omladinci nisu stalni, već privremenog i povremenog karaktera iako se isti tender za iste poslove raspisuje već pet godina u kontinuitetu.

Javno preduzeće Sportski centar „Novi Beograd“ se sastoji je iz dve celine: bazena SRC „11 april“ gde je i registrovano sedište javnog preduzeća i hale sportova „Ranko Žeravica“.

U JP Sportski centar „Novi Beograd“ maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme iznosi 40 zaposlenih i propisan je odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Beograda.

Radnik.rs je 2018. godine sproveo istraživanje o tome kako se krše prava radnika zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Jedan od oblika angažovanja radnika kom pribegavaju korisnici budžetskih sredstava je preko agencija za zapošljavanje (takozvanih lizing agencija) i studentsko-omladinskih zadruga jer radnici angažovani na ovaj način se ne smatraju zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, te ne postoji ograničenje broja na ovaj način angažovanih radnika.

Radnik.rs trenutno u saradnji sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“ sprovodi istraživanje uslova pod kojim rade mladi preko studentsko-omladinskih zadruga.

Ukoliko ste bili ili ste trenutno angažovani preko studentsko-omladinske zadruge, veoma bi nam značilo da podelite Vaše iskustvo sa nama putem upitnika na ovom linku. Ukoliko pored upitnika imate komentare, sugestije ili pitanja možete nam se obratiti na elektronsku adresu zadruge@radnik.rs .

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial