Agencija prekinula rad, ali objavljuje oglase za posao na Fejsbuku

Novosadska konsultantska agencija „My new job“ je tokom novembra i decembra 2019. na svojoj Fejsbuk strani objavljivala oglase za poslove u Sloveniji, Nemačkoj i Hrvatskoj iako se formalno ne bavi posredovanjem u zapošljavanju i u oktobru je prekinula rad.

Inspekcija rada je po prijavi portala Radnik.rs sprovela nadzor u ovoj agenciji i naložila osnivaču Miroslavi Bakočević da u Agenciji za privredne registre (APR) izvrši bez odlaganja upis nastavka delatnosti i o tome obavesti inspekciju.

Ko može da objavljuje oglase za posao?

Agencija “My new job” postoji od februara 2019. godine i, kako se može videti na njihovom sajtu mynewjob.rs i Fejsbuk strani, objavljuje oglase za poslove u inostranstvu, među kojima su poslovi za radnike građevine, električare, varioce itd. Ono što je zanimljivo je da u oglasima nisu navedeni ni imena poslodavaci niti mesto u kojem se radi već samo država i posao koji se obavlja.

Na sajtu i Fejsbuk strani ove preduzetničke radnje za konsalting je navedena adresa Đorđa Nikšića Johana 18 u Novom Sadu dok je adresa koja je prijavljena pri registraciji kompanije u APR-u  Zmajevački put 46, takođe u Novom Sadu.

Radnik.rs je podneo prijavu inspekciji rada da izvrši nadzor u ovoj agenciji na zvaničnoj adresi Zmajevački put 46 u Novom Sadu prvenstveno jer agencija raspisuje oglase za posao, a nema dozvolu za vršenje posla agencije za zapošljavanje, odnosno posla posredovanja u zapošljavanju i obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja. Agencija je inače registrovana za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

“Posredovanjem u zapošljavanju smatraju se poslovi povezivanja lica koje traži zaposlenje sa poslodavcem radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja”, navodi se u Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Ove poslove u skladu sa spomenutim zakonom vrše agencije za zapošljavanje koje za to imaju dozvolu Ministarstva za rad. Da bi dobila dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju, agencija mora da ispuni uslove koji su prostorne i tehničke prirode, ali i da ima stručno osposobljene zaposlene.

Ono što je zanimljivo je da je Agencija za privredne registre 8. februara odbacila zahtev za registrovanje preduzetničke radnje Miroslava Bakočević My new job jer je između ostalog navedeno da je Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano da poslove zapošljavanja obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje i agencija za zapošljavanje koja se upisuje u registar nadležnog organa posle dobijanja dozvole za rad od Ministarstva rada.

„Uvidom u registracionu prijavu i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nije dostavljena dozvola za rad izdata od strane ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja“. U rešenju APR-a je dat rok od 30 dana da Miroslava Bakočević dostavi dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva rada što je uslov za registraciju osnivanja agencije za posredovanje u zapošljavanju. S  obzirom da tražena dozvola nije dostavljena ova registraciona prijava je odbačena, a već šest dana kasnije 14. februara je registrovana Agencija za konsalting „My new job“ sa drugom delatnošću- konsultanskim aktivnostima u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Oglas za posao u Sloveniji objavljen 13. novembra 2019. godine na Fejsbuk stranici agencije My new Job dok je agencija bila neaktivna

Inspektor rada sproveo je po prijavi Radnik.rs nadzor u agenciji “My new job” 17. decembra 2019. U obaveštenju koje nam je dostavljeno navedeno je da je predstavnica ove agencije Miroslava Bakočević navela da je agencija obavljala delatnost za koju je registrovana – konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem.

“Za potrebe domaćih i stranih poslodavaca obavljala je razgovore i ankete sa kandidatima i svoj odabir je slala poslodavcima”, piše u obaveštenju. U obaveštenju nije  navedeno da li je objavljivanje oglasa za posao na bilo koji način sporno.

Inspektor je takođe konstatovao da je agencija privremeno prekinula delatnost u oktobru 2019, te da nije aktivna. Na sajtu APR-a zaista je navedeno da je agencija prekinula delatnost 9. oktobra.

Radnik.rs je na ovo obaveštenje uputio dopunu prijave inspekciji rada da agencija objavljuje oglase za posao na svojoj Fejsbuk strani i u periodu nakon privremenog prekida delatnosti i poslao dokaze o objavljenim oglasima.

“Obaveštavamo Vas da inspekcija rada nema pristup Fejsbuk stranici, pa tako nismo bili u mogućnosti da proverimo Vaše naloge. Za oglašavanje poslodavaca koji nisu registrovani za obavljanje delatnosti za koje se oglašavaju ili nemaju potrebne dozvole nadležna je tržišna inspekcija, tako da će istoj biti prosleđena Vaša prijava”, navedeno je u odgovoru.

Ipak, iako je prijavu prosledila drugoj inspekciji, inspekcija rada je ponovila inspekcijski nadzor u ovoj agenciji 30. decembra.

“Miroslavi Bakočević je zabranjen rad za obavljanje delatnosti konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem dok se u Agenciji za privredne registre ne registruje nastavak privredne delatnosti”, piše u obaveštenju inspekcije.

Iz inspekcije su takođe naveli da je agenciji naloženo da bez odlaganja izvrši upis nastavka privredne delatnosti.

“Ukazano joj je da ukoliko hoće da obavlja delatnost agencije za zapošljavanje, ishoduje rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o dozvoli obavljanja poslova zapošljavanja”, piše takođe u obaveštenju.

U obaveštenju nije navedeno da li je inspekcija u skladu sa zakonom podnela prekršajnu ili krivičnu prijavu.

Istog dana kada je inspekcija rada bila drugi put u nadzoru podnet je zahtev Agenciji za privredne registre kojim je od 1.1.2020. godine nastavljeno obavljanje delatnosti Miroslave Bakočević pr Agencije za konsalting My new job Novi Sad.

Redakcija portala Radnik.rs do objavljivanja teksta nije dobila odgovore na pitanja koja su postavljena agenciji My new Job, a koja su se ticala toga da li se agencija bavi posredovanjem u zapošljavanju.

Radnik.rs je u više navrata pisao o firmama za koje postoje indicije da mimo zakona upućuju radnike u inostranstvo. U oktobru 2019. Radnik.rs je pisao o firmi „Pro Dragon-informer“ iz Sombora koja objavljuje oglase za posao za negu starih lica u Nemačkoj iako se ne nalazi na spisku firmi koje imaju dozvolu Ministarstva za rad za posredovanje u zapošljavanju radnika.

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

,

 

 

 

 

 

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial